Vilka symptom finns vid rosacea?

Tillståndet liknar den välkända tonårsaknen men skiljer sig från denna på flera viktiga punkter. Både akne och rosacea innehåller inflammerade knottror som ömmar och är rodnade, ibland med varblåsor. Rosacea saknar dock de pormaskar (komedoner) som oftast finns vid akne. Komedonen är en talgkörtels utförsgång som mer eller mindre har stängts av och fyllts ut av talg och hudcellsrester. Vid akne inflammeras denna talgpropp och bildar en "finne". Vid rosacea uppstår inflammationen i porer utan att dessa först har täppts till. En finneliknande knottra eller liten varböld bildas. Dessutom drabbas i första hand centrala delarna av ansiktet vid rosacea, medan akne brukar finnas i hela ansiktet och ofta även på bröst och rygg. Åkommorna är ej besläktade.

Patienten får till en början en diffus rodnad i det drabbade området och utvecklar med tiden en mängd små röda och ytliga (kapillära) blodkärl, som skapar rosiga kinder och röd näsa. Många förknippar detta med överkonsumtion av alkohol, vilket inte är riktigt, och detta kan vara generande och plågsamt i sociala hänseenden. Ibland kan svårare former av rosacea hos män med tiden ge upphov till en grov och klumpig näsa, så kallad rhinophyma , som orsakas av kraftig talgkörteltillväxt.

Ögonsymptom vid rosacea

Inte sällan kan rosaceapatienten få besvär med olika typer av ögoninflammationer och det är då viktigt att förstå sambandet mellan ögonbesvären och rosacean för att kunna ge riktig behandling mot ögonsymptomen. Ibland kan ögonsymptom föregå andra symptom från huden eller variera oberoende av hudsymptomens svårighetsgrad.

Hur uppkommer rosacea?

Varför och hur sjukdomen uppkommer är ännu så länge en gåta. Man misstänker att mekanismer som styr blodkärlens funktion i ansiktshuden på något sätt startar inflammationen. Liksom vid akne så sitter även finnarna vid rosacea på platsen för talgkörtlarna/hårsäckarna. Rosacea är vanligare hos personer som har lätt för att rodna av värme och stress. Sol och solskadad hud är utan tvivel en viktig bakgrundsdsfaktor och rosacea är också vanligare hos ljushyade personer. Ärftlighet kan undantagsvis förekomma i vissa familjer.

Vad kan försämra rosacea?

Olika saker som ökar blodkärlsgenomströmningen till ansiktshuden kan provocera fram en försämring. Exempel på detta är starkt kryddad mat, heta drycker, sol, värme, kyla, irriterande kemikalier (även ibland vanliga hudkrämer), alkohol och stress. Det är väl känt att starka kortisonkrämer använda i ansiktet kan framkalla rosacea. Försämringsfaktorerna kan också helt saknas hos vissa patienter med rosacea.

När i livet kan rosacea uppträda?

Rosacea kommer oftast senare än akne, som uppträder från puberteten och i tonåren, även om akne kan fortsätta upp till 30-40 års ålder. Vanligen börjar rosacea i 30- till 40-årsåldern, sällan före 20 års ålder.

Rosacea uppträder i allmänhet periodvis med månader av besvärsfrihet växlande med besvärliga försämringsperioder. Inte sällan finns utslagen ständigt i någon grad och kan också förekomma utan påtagliga växlingar. Som vid många andra sjukdomar finns det alltid ett gott hopp om att rosacea efter att antal år upphör lika oförklarat som när den en gång började.

Vad kan du göra själv för att mildra rosacea?

Det finns ingen speciell diet mot rosacea, men undvik sådant som eventuellt gör att huden hettar och rodnar. Genom egen erfarenhet kan man lära sig vad som kan ge upphov till sådana reaktioner, men det kan var mycket individuellt.

Allt som kan irritera den lättretade och lättrodnande huden skall undvikas, som starka tvålar, ansiktssprit och lösningar. Undvik peelingbehandling. Skydda dig mot sol. Solskyddskrämer är viktiga men skugga ännu viktigare. Som i de flesta sammanhang vid hudsjukdom finns det patienter som upplever förbättring vid solvistelse - detta gäller också vid rosacea i 20-30 procent av fallen. Det finns inte några receptfria rosaceamedel.

Täckande preparat mot rodnad kan köpas i kosmetikahandeln.

Hur kan läkaren behandla rosacea?

Endast en mindre andel av patienter med rosacea söker läkare för sjukdomen. Det finns 2 typer av moderna receptbelagda utvärtes medel mot rosacea. Dels preparatet Finacea, som innehåller samma substans som aknemedlet Skinoren, men i lite annorlunda koncentration och beredningsform, dels krämer som innehåller antibiotikat metrondiazol (flera olika märken finns på apoteket). Hjälper inte någon av dessa brukar man behandla med antibiotika i tablettform i minst några veckor, så kallade tetracykliner. Orsaken till varför antibiotika hjälper mot rosacea är inte känd i detalj, men anses vara att vissa antibiotika har effekt mot inflammationen i huden vid rosacea, inte att det skulle finnas någon speciell bakterie vid sjukdomen.

Svåra former av rosacea kan också i enstaka fall behandlas av hudspecialist med läkemedlet Roacutan. Detta preparat kan helt bota akne, men tyvärr bara tillfälligt ta bort symptomen vid rosacea.

Ovanstående behandlingar har effekt i första hand mot knottrorna och varblåsorna vid rosacea. Rodnaden och de ytliga blodkärlen påverkas bara i mindre grad och inte lika snabbt.

Krämer

Det tar ofta någon månad innan effekten börjar bli tillräcklig och sedan fortsätter denna behandling tills utläkningen är fullständig. Smärre obehag från krämen som torrhet och lättare sveda kan förekomma.

Tetracykliner

En oftast effektiv behandling är Tetracyklintabletter, som man tar tills rosacean har läkt. Dosen minskas successivt och startas igen vid försämring. Ibland behandlas patienter ständigt med Tetracyklin för att kunna vara besvärsfria. Fördelen med tabletterna, framför yttre behandling med kräm, är att effekten sätter in snabbare, på några veckor, vilket kan vara viktigt vid svårare former av rosacea. Dessutom blir vissa patienter med rosacea försämrade av alla typer av utvärtes medel. Tetracyklin får inte ges till gravida (gäller fr.a. vid slutet av graviditeten - det är inte farligt att bli gravid samtidigt som man äter tetracykliner). Det finns andra antibiotikaalternativ vid graviditet, men lämpligast är troligen Finaceagel, som inte innehåller antibiotika.

Laser och kirurgi

Olika typer av lasertekniker, speciellt utvecklade för att riktas mot blodkärl, kan ofta effektivt bleka rodnad och ytliga blodkärl. Förtjockning av näshuden kan behandlas mycket bra med kirurgisk hyvling eller med laser. Dessa laserapparater finns enbart i större orter och oftast får man själv bekosta denna behandling.

Vid ögonsymptom

Ögonläkare bör kopplas in och tetracyklinbehandling är oftast effektiv även vid ögonsymtom.