STENBOCKEN

STENBOCKEN
NYKELORD: Ambitiös/Ansvarskännande
HÄRSKARE: Saturnus
ELEMENT: Jord
TIDSPERIOD: 22/12-20/1

 

Den typiska Stenbocken är lojal och pålitlig, noggrann och systematisk, alltid mån om att uppträda strikt och kontrollerat. Stark självdisciplin, allvar och höga ambitioner är kännetecknande, liksom en plikttrogen, ansvarskännande läggning.
Stenbocken brukar trivas bäst ihop med äldre människor men håller sig ofta för sig själv - en självständig natur, som föredrar att ha viss distans till andra.
Ett behov av att planera och strukturera tillvaron hör till bilden. Stenbocksmänniskan överväger noga sina beslut och tänker alltid på konsekvenserna innan hon handlar.
Planeten Saturnus är tecknets härskare, vilket indikerar en praktisk, metodisk läggning samt en målmedveten strävan mot högt ställda mål.
Karriären och det offentliga livet är en viktig del i Stenbockens vardag. Här finns såväl god organisationsförmåga som naturliga ledaregenskaper. Uthålligheten och viljestyrkan ger Stenbocken goda möjligheter att förverkliga sina ambitioner och så småningom kanske nå toppen.
Baksidan är Stenbockens omänskligt höga krav på sig själv och tendenser att ta livet väl allvarligt. Den som är präglad av detta försiktiga, något tungsinta jordtecken skulle må bra av att försöka sänka kraven en smula och att tillåta sig själv att uppträda spontant och överraskande emellanåt. Stenbocken är inte speciellt förtjust i omställningar utan har lätt för att fastna i gamla invanda hjulspår. Nödvändiga förändringar ska helst planeras långt i förväg och om planerna av någon anledning måste ändras tar det ofta emot. Stenbocken behöver lång tid på sig för att ställa om sig.
Ekonomisk säkerhet har hög prioritet. Stenbocken är i allmänhet duktig i att hantera sin ekonomi och brukar inte ha någonting emot att hävda sig med hjälp av olika statusmedel.
Strävsamma, plikttrogna Stenbocken drivs ofta av en längtan efter att "bli någon" inför världen, är en aning formell och principfast - men samtidigt pålitlig och uthållig. Stenbocken ger aldrig upp sina planer eller projekt. Vi finner många chefer och framgångsrika karriärmänniskor i detta målmedvetna tecken.
Fysiskt förknippas tecknet med benstomme, leder, knän, tänder och hud.

 

Detta är hämtat från:

Stenbocken.
Jord-Kardinal-Negativ
Planet: Saturnus
Tur sten: Granat
Tur färg: Mörkgrön

Nyckelord: Koncentrerad, ambition, målmedvetenhet, disciplin, ansvar, säkerhet, grundlig och försiktig.

Stenbockar är mycket ambitiösa och målmedvetna. De är uthålliga, kyliga och principfasta.
De är praktiska och metodiska och deras framgångar kommer efter hårt arbete.
Stenbockar vill gärna visa sig inför omvärlden och kan arbeta mot långsiktiga mål med stor beslutsamhet.

Stenbockar kan ofta vara inåtvända och melankoliska
och tycker ofta om att vara ensamma.
Är ofta känslomässigt behärskade och kontrollerade, stormiga passioner och snabba förälskelser förekommer sällan.
De sätter ett mycket stort värde på respekt och lojalitet och starka familjeband.

Stenbocken är ända från tidig barndom ansvarsmedvetna och har en utpräglad pliktkänsla.
De kan ta ansvara för sådant som de inte kan påverka vilket kan ge skuldkänslor och ibland depressioner.
Stenbockar blomstrar sent och måste ofta komma upp i mogen ålder innan de kan slappna av och njuta av livet och  sina framgångar.
De kan ofta verka yngre ju äldre de blir, när de vågar slappna av.

De kan ha en skräck för att verka svaga och beroende av någon.
De har inga problem med att ge, men har ofta svårt att ta emot både känslomässigt och fysiskt.
Stenbocken är tämligen reserverad, de tycker inte om att uppträda och framförallt inte om att göra bort sig.
De söker alltid ha kontroll över situationer och över sig själva.

En mystisk get med fiskstjärt de mest dominerande och  tydliga.
Karaktärsdragen hos detta tecken står geten för - en bestämd klättrare, en praktisk, allvarlig och försiktig figur.
Vad gäller fiskstjärtens skulle nog geten föredra att inte behöva dras med den., dess vattenbaserade orientering, känns fullkomligt främmande för stenbocken vars element är jord.
Denna vattniga sida hos stenbocken visar sig vanligtvis i tecknets starka men outtalade känslor. De omhuldar de förgångna och äldre tiderna, fascineras av hemligheterna kring evig ungdom och finner livet lättare att leva för varje framsteg de gör. Hinder existerar inte för stenbocken. Varken avgrunder eller höga berg kan hindra. Den strävar envist, ståndaktig, säker på foten tills den når sitt mål. Konstruktiv, kan göra upp detaljerade planer när det är gjort kan inget få den att ändra sig. Konservativ som älskare. Tålmodig, samvetsgrann, försiktig, pliktkrogen, begränsande och kall. De extremt välorganiserade och klär sig oklanderlig för varje tillfälle som sociala fjärilar rör det det sig alltid i de rätta kretsarna. Endast när deras stora behov av materiell trygghet är tillfredsställt blir stenbocken varm i kläderna, då bleknar den beräknande, opportunistiska varelsen bort och fram träder en mycket vis  lojal och älskande själ fram. Kan upplevas som sträng kall och har svårt att visa sina känslor.
Sjukdomar är oftast hänförbara till skinn och ben, leder är ofta svaga. Hud problem inte alls ovanligt. Bästa medicinen är att lära sig att släppa läs känslorna och sluta oroa sig för olösta problem.

Stenbocken är det kardinala jordtecknet. Dess första kardinala dekad är dess egen, med väldig kapacitet, ambition och byggherre kraft. Den andra, fasta dekaden glider mot oxen, med en kapacitet som tillåter tiden att gå och ändå når sina mål. I tredje rörliga dekaden har tecknet nyanser av Jungfruns noggrannhet och sans. Måttligare ambitioner som går genom många turer av omprövning och revision. Att vara styrd av Saturnus innebär att du är mogen för din ålder och du tar kärleksrelationer väldigt allvarligt. Du tar tid på dig innan du ger dig hän i ett förhållande till 100%. Nackdelarna är att du har svårt att njuta av kärleken och inser att du faktiskt är en attraktiv tjej.

Detta hittade jag på:
http://www.ylvasdesign.nu/hemsida/astrologi.htm