Dagbok för 2012

Till mamma den 27 maj 2012
Livet blev inte så jag hade förväntat mig efter din bortgång. Det blev mycket värre.