Urinvägsinfektion / Vad händer i kroppen?

Bakterier i urinvägarna

Urinvägsinfektioner orsakas av bakterier som tränger in i urinröret och vidare upp i urinblåsan. Det ger olika slags besvär när man kissar. När infektionen är begränsad till urinrör och blåsa kallas det blåskatarr. Om bakterierna tar sig vidare upp genom urinledarna och når ena eller båda njurarna har infektionen blivit allvarligare och ger svårare besvär. En sådan infektion kallas njurbäckeninflammation.

Det är framför allt kvinnor som drabbas. Män kan också få urinvägsinfektioner men det är inte alls lika vanligt.

Läs mer i 1177.se om blåskatarr. Länk finns i kapitlet Fördjupning och länkar.

 

Så fungerar urinvägarna

Njurarna är ett av kroppens reningsverk. Allt blod pumpas genom dem under tryck. Vätska och ämnen som kroppen inte behöver pressas ut. Större delen av vattnet och en del näringsämnen och salter sugs upp igen. Återuppsugningen styrs så fint att mängden vätska och salter i kroppen hålls jämn. Överskottet, urinen, rinner från njurarna ner genom urinledarna och samlas i urinblåsan. Mellan urinledaren och blåsan finns ett slags sluss, så att inte urinen rinner tillbaka upp i njurarna.

I urinblåsans vägg finns muskler som man inte kan styra med viljan. När blåsan tänjts ut till en viss gräns drar musklerna ihop sig och pressar ihop blåsan – man får trängningar. Urinen trycks ned mot urinröret. I urinblåsans botten finns muskler som man kan styra. När man slappnar av öppnas urinröret och urinen rinner ut.

Om urinblåsans vägg inte drar ihop sig lika mycket överallt kan det bildas små veck. I vecken kan lite urin stanna kvar. Likadant kan det bli om något trycker på blåsväggen utifrån. Hos en gravid kvinna kan exempelvis livmodern trycka på. Det kan också vara så att det blir trångt vid urinrörets början, som när prostatakörteln hos en man är förstorad. Tömningen blir svårare, strålen svagare och trycket räcker inte alltid till för att få ut all urin. Gammal kvarbliven urin ökar risken för att man ska få urinvägsinfektion, eftersom bakterier trivs mycket bra i den ljumma och näringsrika vätskan.

Läs mer i 1177.se om njurarna och urinvägarna. Länk finns i kapitlet Fördjupning och länkar.

 

Vad är en infektion?

En infektion uppstår när ett smittämne - som exempelvis bakterier eller virus – tränger in i kroppen, får fäste, förökar sig och ger besvär. Infektionen visar sig på olika sätt, beroende på vilken sorts smittämne det är, vilken del av kroppen som har infekterats och hur bra motståndskraft man har.

När man får urinvägsinfektion tränger bakterier in i blåsan genom urinröret. Mannens långa urinrör ger ett bättre skydd mot bakteriernas vandring uppåt än kvinnans korta. Vanligtvis orsakas infektionen av kolibakterier som normalt finns i tarmen. Näst vanligast är stafylokockbakterier. De orsakar ofta infektioner på sensommaren och hösten och drabbar framförallt yngre kvinnor.

 

Blåskatarr är vanligast

Infektionen kan drabba olika delar av urinvägarna:

 • Blåskatarr innebär att urinvägsinfektionen är begränsad till blåsan och urinröret. För kvinnor som inte är gravida är det en vanlig och ofarlig åkomma, som kan behandlas med antibiotika om besvären blir stora. Män drabbas mer sällan. Kvinnor som är gravida och män ska alltid söka vård om de har blåskatarr, eftersom behandling med antibiotika är nödvändig för att undvika komplikationer.

 • Njurbäckeninflammation innebär att man har fått en bakterieinfektion i den ena eller båda njurarna. Detta är en betydligt allvarligare sjukdom än blåskatarr. Oftast börjar infektionen i blåsan, men bakterierna stannar inte där utan tar sig upp genom urinledaren till njuren. Om man misstänker att man har njurbäckeninflammation är det viktigt att snabbt kontakta läkare för behandling.
 

Så kan man minska risken för blåskatarr

Man får inte blåskatarr genom att bli kall, men om man har svårt att tömma blåsan fullständigt, så att urin finns kvar, ökar infektionsrisken. Ett knep kan vara att gå runt några steg efter att man har kissat, och sedan försöka tömma blåsan på nytt.

En liten grupp kvinnor får ofta blåskatarr efter samlag. Ett tips är att kissa efter varje tillfälle. På så vis sköljer man ut de bakterier som eventuellt har kommit in i blåsan.

Sköra slemhinnor underlättar för bakterierna att få fäste. Hos kvinnor blir slemhinnorna känsligare efter klimakteriet när menstruationerna har upphört. Får man då upprepade urinväginfektioner kan slidans slemhinna stärkas med slidpiller som innehåller östrogen. De förs in i slidan med ett litet rör två gånger i veckan.

Upprepade blåskatarrer beror sällan på dålig hygien. Många kvinnor tvättar sig tvärtom så ofta att huden och slemhinnorna i underlivet blir alldeles uttorkade och därmed mer mottagliga för bakterieangrepp.


Urinvägsinfektion / Symtom och diagnos

Reviderad: 2007-05-16

Blåskatarr eller njurbäckeninflammation?

Man drabbas på olika sätt, beroende på vilken del av urinvägarna som är infekterad:

 • Blåskatarr är vanligast och berör enbart urinblåsa och urinrör.

 • Njurbäckeninflammation innebär att infektionen har spridit sig uppåt till njurarna.
 

Typiska tecken på blåskatarr

Symtomen på blåskatarr kan variera mycket. Vid en lättare infektion blir man bara lite oftare kissnödig än vanligt. Som värst kan man få mycket täta trängningar med blodblandad urin och rejäl sveda. Det kan kännas som att "kissa taggtråd". Vanliga tecken på blåskatarr är:

 • Sveda när man kissar.

 • Täta trängningar.

 • Behov av att kissa ofta.

 • Lätt illamående och lite ont i nedre delen av magen.

 • Blod i urinen. Blodet kan bero på en ilsken blåskatarr, men också på annat. Ser man blod i urinen utan att ha en given orsak som menstruation eller ytliga sår ska man kontakta läkare. Även rödbetor ger rödfärgad urin.

 • Svårighet att hålla urinen.

Om man har besvär som flytningar och klåda i underlivet är sannolikheten mindre att besvären är orsakade av en urinvägsinfektion.

 

Typiska tecken på njurbäckeninflammation

Symtomen på njurbäckeninflammation är

 • feber över 38 grader och frossbrytningar

 • känsla av att vara riktigt sjuk - inte bara lite hängig

 • smärta eller ömhet i magen, ofta på ena sidan

 • smärta eller ömhet i ryggen, ofta strax under skulderbladen

 • besvär att kissa, som vid blåskatarr.
 

Olika prover kan ge svar

För att kunna ställa en säker diagnos behöver läkaren få svar på en del frågor och ta vissa prover. Det är viktigt att man berättar hur det känns, hur och när det började, om man har haft liknande besvär någon gång tidigare, hur det gick då och så vidare. Oftast får man också lämna ett urinprov, men en helt frisk kvinna som inte är gravid behöver inte alltid göra det.

Proven kan tas på olika sätt. Ett snabbtest innebär att en remsa stoppas i urinen och läses av efter någon minut. Det kan också göras en odling som skickas till laboratorium. På laboratoriet går det att se vilken bakterie det är och vilken medicin som den är känslig för. Urinprov tas från mittstråleurinen. Det innebär att man kissar och för in burken i strålen under tiden man kissar. Helst bör man ha hållit urinen i blåsan minst fyra timmar innan. Burkar för provtagning kan hämtas på vårdcentralen eller köpas på apoteket. Om man tar provet hemma är det också viktigt att den burk som man använder är ordentligt ren. Burken bör lämnas till laboratoriet så snart som möjligt. Kan man inte gå iväg med en gång bör den ställas i kylskåp.

När besvären börjar kort efter en utlandsresa eller efter att man vårdats på sjukhus bör en urinodling göras. Då är risken större att man blivit infekterad med bakterier som vanliga antibiotika inte biter på.

Om läkaren misstänker att infektionen har gått upp mot njurarna kan ett blodprov, en "snabbsänka" som även kallas CRP, vara till hjälp. Värdet stiger snabbt vid allvarligare infektioner, men är normalt eller lätt förhöjt vid en vanlig blåskatarr.

 

Vad kan det annars vara?

Det finns andra orsaker till att man behöver kissa ofta eller att det gör ont när man kissar:

 • Svampinfektion i underlivet är vanligt och ofarligt, men irriterande. Det kan svida rejält när man kissar. Ofta är området under förhuden hos män eller i slidmynningen hos kvinnor irriterat. Kvinnor kan ibland också få flytningar.

 • Är man orolig för något kissar man oftare än vanligt. Det är ingen sjukdom, men kan ibland misstolkas som en urinvägsinfektion.

 • Urinrörsinflammation gör att det svider när man kissar. Det kan också ge en flytning från urinröret.

 • Överdriven tvättning av underlivet kan irritera slemhinnorna så att det svider när man kissar.

 • Ett vanligt första symtom på diabetes är att man kissar mycket och ofta. Ibland känner man också en lätt sveda. Urinstickor ger inte alltid säkra svar. För att få klarhet bör man därför vid minsta misstanke om diabetes ta kontakt med närmaste vårdcentral för att lämna blodprov.

 • Om man tror att man kan ha smittats av någon sexuellt överförd sjukdom, som klamydia eller gonorré, måste man alltid kontakta läkare. Vid besöket undersöks man och får lämna prover. Män får ibland enbart lämna ett urinprov. Har man smittats får man antibiotika.

 • Herpesinfektioner kan också ge sveda när man kissar. Det är viktigt med läkarundersökning vid herpes. Det finns lindrande, men ännu inte botande, behandling.

Urinvägsinfektion / Vård och behandling

Reviderad: 2007-05-16

Blåskatarr - behandling behövs inte alltid

Om man har blåskatarr är urinvägsinfektionen begränsad till blåsan och urinröret. För kvinnor som inte är gravida är det en vanlig och ofarlig åkomma, som brukar gå över av sig själv inom en vecka hos en av tre kvinnor. Behandling med antibiotika är alltså inte alltid nödvändig, utan man avgör själv när man har så mycket besvär att man behöver läkemedel.

När man är gravid ska man alltid kontakta sjukvården om man misstänker att man har blåskatarr. Då får man lämna ett urinprov för odling och får behandling.

Män drabbas mer sällan, men får alltid behandling.

När ska man söka vård?
Man bör alltid ta kontakt med läkare, i första hand på vårdcentralen, om man har besvär som tyder på blåskatarr och dessutom

 • har svårt att kissa och får feber över 38 grader

 • är man

 • är gravid

 • har diabetes

 • tidigare har haft en njurbäckeninflammation

 • tror sig ha en sexuellt överförd sjukdom som klamydia eller gonorré

 • inte blir besvärsfri inom några dagar.

Urinvägsinfektioner hos barn och ungdomar ska alltid behandlas och därför ska man alltid kontakta en läkare, i första hand på vårdcentral, om man misstänker en urinvägsinfektion.

 

Njurbäckeninflammation – måste alltid behandlas snabbt

Vid njurbäckeninflammation har bakterierna spridit sig till njurarna. Det är ett betydligt allvarligare tillstånd än blåskatarr. Utan behandling kan njurarna skadas och bakterierna kan sprida sig ut i blodet.

Om man tror att man har fått njurbäckeninflammation bör man genast kontakta läkare, i första hand på närmaste vårdcentral.

 

Bakterier men inga besvär – oftast ingen behandling

Man kan ha bakterier i urinen utan att ha några besvär. Det kallas ABU, asymtomatisk bakteriuri. Det betraktas inte som en sjukdom och försvinner oftast av sig själv. Ibland kan det orsaka njurbäckeninflammation, exempelvis hos gravida kvinnor.

Eftersom ABU inte är en sjukdom behövs ingen behandling. Det finns inte någon anledning att ta prov för att se om det finns bakterier i urinen om man inte har några besvär från urinvägarna. Undantag är om man är gravid, om man ska opereras i urinvägarna eller har någon allvarlig sjukdom som nedsätter motståndskraften.

 

Olika antibiotika används

Vid upprepade blåskatarrer brukar läkaren variera mellan olika antibiotika. Risken är annars att bakterierna "lär" sig läkemedlet och blir okänsliga för behandling – bakterierna blir resistenta. Läkarens val av medicin påverkas också av hur gammal man är och om man är kvinna eller man.

 

De vanligaste antibiotikagrupperna

Det finns olika grupper av antibiotika, som används vid urinvägsinfektioner. De vanligaste är:

 • Penicilliner med utvidgat spektrum, som många bakterier är känsliga för. Ett exempel är Selexid, som är ett av de vanligaste läkemedlen mot blåskatarr hos kvinnor, även gravida.

 • Nitrofuranderivat, som Furadantin. Vanlig behandling till kvinnor med blåskatarr, även gravida, förutom precis inför väntad förlossning eller under första amningsmånaden.

 • Trimetoprim. Används av kvinnor med blåskatarr, men ska undvikas under de första tre till fyra månaderna av graviditeten.

 • Cefalosporiner, exempelvis Cefadroxil, är ett alternativ för behandling av blåskatarr hos kvinnor, även gravida.

 • Kombinationen trimetoprim och sulfa, som exempelvis Bactrim och Eusaprim, används ibland vid njurbäckeninflammation, utom till gravida.

 • Kinoloner, exempelvis Ciprofloxacin. Kinoloner har ett brett spektrum, det vill säga många olika bakterier är känsliga för dem. Om man ofta använder kinoloner vid vanliga urinvägsinfektioner finns en risk att en del av dessa bakterier blir okänsliga, resistenta. Kinolonerna används vid svåra urinvägsinfektioner, som exempelvis njurbäckeninflammation. De ska inte användas av gravida kvinnor.

För närvarande diskuterar läkare hur lång behandlingen bör vara när en kvinna har vanlig blåskatarr, är frisk i övrigt och inte är gravid. Kurer på tre till fem dagar, beroende på val av antibiotika, är oftast tillräckligt.

Urinvägsinfektioner hos män är i allmänhet svårare att behandla än hos kvinnor, på grund av att prostatakörteln ofta är infekterad samtidigt. Vid behandling av män väljs ofta en kinolon, trimetoprim eller trimetoprim + sulfa.

Läs mer i 1177.se om olika sorters antibiotika. Länk finns i kapitlet Fördjupning och länkar.

 

Kontakta läkare vid försämring

Man bör kontakta läkare om man blir sämre, det vill säga att man utöver svårigheter att kissa även

 • får feber över 38 grader

 • känner sig riktigt sjuk

 • får frossbrytningar

 • får svår värk eller blod i urinen.

Kontroll efter behandling krävs ibland
Män och gravida kvinnor samt de som har haft njurbäckeninflammation ska som regel lämna ett urinprov för kontroll. Ibland krävs också ett läkarbesök. För övriga gäller att känner man sig bra, är man det också.

 

Tips för att undvika upprepade blåskatarrer

En del kvinnor drabbas periodvis av upprepade urinvägsinfektioner, varför vet läkarna inte alltid. Om man har haft blåskatarr oftare än tre gånger per år, eller fler än två gånger det senaste halvåret, bör man kontakta läkare för att diskutera förebyggande behandling. Här följer några exempel:

 • Yngre kvinnor som får blåskatarr efter samlag kan bli hjälpta av att under tre till sex månader ta en antibiotikatablett efter samlag. Effekten av tabletten sitter i det närmaste dygnet.

 • Äldre kvinnor med sköra slemhinnor kan stärka dessa med slidpiller som innehåller östrogen. Slidpillren förs in i slidan med ett litet rör två gånger i veckan.

 • Eftersom risken för en infektion ökar om urin står kvar länge i blåsan är det bra att se till att tömma blåsan regelbundet och fullständigt. Den som har svårt att tömma blåsan helt kan pröva att gå runt några steg efter att ha kissat, och sedan försöka tömma blåsan på nytt.

 • Om man ofta får återkommande infektioner och andra förebyggande råd inte hjälper kan man behöva långtidsbehandling i tre till sex månader med en låg antibiotikados. Man tar då regelbundet en tablett till natten.
 

Urinvägsinfektion / Fördjupning och länkar

Reviderad: 2007-05-16

Läs mer i 1177.se

Läs mer om

Blåskatarr
Olika sorters antibiotika
Njurar och urinvägar

 


Läs frågor och svar i Svarsbanken
I avdelningen Fråga 1177.se finns en sökbar svarsbank. Den innehåller vanliga frågor från allmänheten och svar från en grupp allmänläkare, telefonsjuksköterskor och tandläkare som är knutna till 1177.se.
Svarsbanken och Fråga 1177.se

 


Hicat
Hjälpmedelsinstitutet har en biblioteksdatabas som heter Hicat. Den innehåller böcker, rapporter, tidskrifter, artiklar, videofilmer och cd-rom som handlar om funktionshinder, sjukdomar, rehabilitering och hjälpmedel. Man kan beställa hemlån av böcker och artiklar i samband med att man söker i databasen. Det spelar ingen roll var i Sverige man bor.
Hicat

 

 


Fass
Fass är en katalog från Läkemedelsindustriföreningen som innehåller information om läkemedel.
Fass


Jag hittade all denna text på..

http://www.1177.se/artikel.asp?CategoryID=25186